Tumblelog by Soup.io
 • AdikTheOne
 • guyver
 • emmalead
 • CherriBean
 • rayvin
 • wulfy
 • Mickyjames
 • missgingers
 • littletroublemaker
 • soadysta
 • drunkteeth
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin
1155 f245
Reposted fromgainaxing gainaxing viaLuukka Luukka
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viaMartwa13 Martwa13
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viaMartwa13 Martwa13
9102 c92c 500
1688 711f 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaMartwa13 Martwa13

January 13 2020

Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
8884 9151
Reposted fromgket gket viaikari ikari
5094 d249 500
Poznań
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
0972 5c08 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viablackheartgirl blackheartgirl
0981 5a82 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
8666 1030 500

„Nie wyjdę dziś z Tobą, Bejbe, na techno,
nie pójdę z Tobą pod rękę po molo,
nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny,
która słucha disco-polo.”
~Pidżama Porno "Twoja generacja"
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl